„Униклиник“ - очна клиника и оптика, д-р Емил Николов, Велико Търново, бул. "България" 29, тел. 0887374932, uniclinic@abv.bg "Uniclinic" - Eye Clinic and Optics